Poslední klezmer: Spolu / 3G
Rabinska strasse / Baklažán
Skončit mám / Mi li yiten
Murka / Vajglík / Marek
Haleluja / Kol haolam kulo
Strom / Navždy budeš má
Nečekej

Klezmer všeho druhu: Klezmer John / Rybářská / Oj vej
Rybářská II / Jožka II / Klezmer blues / Klezmer je sám / Dortn
Městečko / Sousedi / Chasidská
Žulik / Rumunsko / Rabín je stár
Židům / Svatební pochod bratří F. / Dodi li

16 písní o lásce: Elimele
Brandvajn / Šmastafara / Oj
Zlodějská / Di mame / Buhušer
Moje milá / Odešla láska
Levicová / Nudle / Sedí Dove
Boty / Vrať se mi / Jožka
Bláznivý krejčí

Sousedi

Tradicionál (Chazjajin lovočku zakroj) / český text Martin Šmíd

Písničku tu hrajme, že ve vsi žije Chaime
Nemá nic, jen chalupu a psa
Včera jedli třeba měsíc starej chleba
A pak se vytahoval, na co všechno má

Rubl u mě uvidíte stěží
Ale doma v peci zlatej poklad leží
Povídají mu sousedi
Když tak s nima večer sedí
Ty starej blázne radši mlč

Ještě chvíli hrajme, že má tenhle Chaime
Ženu zlou, když začla vždycky sklap
Ty jsi žena skvělá, tys vždycky pravdu měla
Ale před lidma se tváří jako chlap

Moje stará, hned jak ráno vstane
Klaní se a říká mi můj pane
Povídají…
Vždycky spadne na zem, když pije tenhle blázen
Ráno najdou ho. jak u silnice spí
Někdo sebere ho z meze a na trakaři veze
A on chlubí se že vydrží jak tři

Jom bom bom bom....
Originál (Chazjajin lovočku zakroj) je v ruštině (že), a není o tom, že by Chaime byl takhle směšný pitomec, ale o tom, že jeho žena pořád rodí další a další děti (nebo že by byl o obojím?).