Poslední klezmer: Spolu / 3G
Rabinska strasse / Baklažán
Skončit mám / Mi li yiten
Murka / Vajglík / Marek
Haleluja / Kol haolam kulo
Strom / Navždy budeš má
Nečekej

Klezmer všeho druhu: Klezmer John / Rybářská / Oj vej
Rybářská II / Jožka II / Klezmer blues / Klezmer je sám / Dortn
Městečko / Sousedi / Chasidská
Žulik / Rumunsko / Rabín je stár
Židům / Svatební pochod bratří F. / Dodi li

16 písní o lásce: Elimele
Brandvajn / Šmastafara / Oj
Zlodějská / Di mame / Buhušer
Moje milá / Odešla láska
Levicová / Nudle / Sedí Dove
Boty / Vrať se mi / Jožka
Bláznivý krejčí

Marek

Tradicionál / český text Martin Šmíd

Tza-mah li-chah naf-shi
Ka-mah li-chah bi-sa-ri

Эх ты, дурень Марко
Что ты едешь на ярмарку?
Не купляешь, не продаешь
Только робишь сварку!

Chtěl bych bejt chasidem, tím černým ptákem
Žrát tučný polívky, taštičky s mákem
Fousy až na břicho, na ksichtu dredy
Na očich brejle jak dalekohledy
Chtěl bych bejt chasidem, tím černým zjevem
Nebesa usmířit tancem a zpěvem
Chtěl bych bejt chasidem, tím černým tvorem
Namísto žalmů řvát ajajaj sborem

Chtěl bych bejt chasidem, tím černým ptákem
To byses neskrejval za žádným mrakem
Má duše po tobě žízní
Mé tělo touhou po tobě hyne

Ej ty, hlouý Marku
Proč jezdíš na trh
Nekupuješ, neprodáváš
Jen se hádáš
Chasidská odrhovačka, viz například zde. Hebrejský text pochází z žalmu 63, verš 2. Rusko-ukrajinský text odsud.