Poslední klezmer: Spolu / 3G
Rabinska strasse / Baklažán
Skončit mám / Mi li yiten
Murka / Vajglík / Marek
Haleluja / Kol haolam kulo
Strom / Navždy budeš má
Nečekej

Klezmer všeho druhu: Klezmer John / Rybářská / Oj vej
Rybářská II / Jožka II / Klezmer blues / Klezmer je sám / Dortn
Městečko / Sousedi / Chasidská
Žulik / Rumunsko / Rabín je stár
Židům / Svatební pochod bratří F. / Dodi li

16 písní o lásce: Elimele
Brandvajn / Šmastafara / Oj
Zlodějská / Di mame / Buhušer
Moje milá / Odešla láska
Levicová / Nudle / Sedí Dove
Boty / Vrať se mi / Jožka
Bláznivý krejčí

Dortn

Tradicionál

Oj, dortn, dortn, ibern wasser
l Oj, dortn, dortn, ibern brik
Fartribn hostu mich in di wajtene lender
Un benken benk ich noch dir tsurik

Oj, wifil owntlech, tsusamen gesesn
Oj, wifil owntlech, schpet in der nacht
Oj, wifil trerelech, mir hobn fargosn
Oj, bis mir hobn di libe tsusamengebracht

Oj, helf mir, Gotenju, oj Got in himl
Oj, helf mir, Gotenju, s'is mir nisht gut
Shojn tsajt draj jorelech wi mir shpiln a libe
Un ojsshpiln di libe konen mir nit

Oj, dajne ojgelech, wi di shwartse karschelech
Oj, dajne lipelech, wi rosene papir
Un dajne fingerlech, wi tint un wi fejder
Oj, schrajbn solstu ofte briw tsu mir
Ach, tam za vodou
Ach, tam za mostem
Odjelas (?) mi do daleké země
A já toužím, abyses vrátila

Ach, kolik večerů jsme spolu proseděli
Ach, kolik večerů, dlouho do noci
A kolik slz jsme uronili
Než jsme si spolu přinesli lásku

Ach, pomoz mi, Bože (zdrobněle), Bože v nebi
Ach, pomoz mi, Bože, není mi dobře
Tři roky jsme si hráli na lásku
A téhle hry jsme lásku nepoznali

Ach, tvoje oči, jako černé třešně
Ach, tvoje rty, jako růžový papír
Ach, tvoje prsty, jako inkoust a pero
Ach, ať mi píšou dopisy často

Smutná píseň. Jako u Kübler-Rossové: deprese, popření, hněv, smíření... Škoda, že neumíme aktivně jidiš, mohli bychom složit vyjednávání...