Poslední klezmer: Spolu / 3G
Rabinska strasse / Baklažán
Skončit mám / Mi li yiten
Murka / Vajglík / Marek
Haleluja / Kol haolam kulo
Strom / Navždy budeš má
Nečekej

Klezmer všeho druhu: Klezmer John / Rybářská / Oj vej
Rybářská II / Jožka II / Klezmer blues / Klezmer je sám / Dortn
Městečko / Sousedi / Chasidská
Žulik / Rumunsko / Rabín je stár
Židům / Svatební pochod bratří F. / Dodi li

16 písní o lásce: Elimele
Brandvajn / Šmastafara / Oj
Zlodějská / Di mame / Buhušer
Moje milá / Odešla láska
Levicová / Nudle / Sedí Dove
Boty / Vrať se mi / Jožka
Bláznivý krejčí

Elimele

Moshe Nadir (Der rebe Elimeylekh) / český text Martin Šmíd

Az der rebe Elimeylekh iz gevoren zeyer frelekh
Iz gevoren zeyer frelekh Elimeylekh
Hot er oysgeton di tfiln un hot ongeton di briln
Un geshikt noch di klezmer di tsvey

Když se rabi Elimeilech (pomocí alkoholu) rozveselil
Odložil své modlitební řemínky, nasadil si brýle
A poslal pro své dva hudebníky

Starej rebe Elimele
Po ránu se cítí skvěle
Po ránu se cítí skvěle Elimele
Ráno mu to skvěle pálí
Zabalí se do svý šály
Myšlenkama někde v dáli, Elimele
Nad knihama Elimele
Sedí dopoledne celé
Čte si dopoledne celé Elimele
V poledne se od knih zvedne
Nají se a odpoledne
Ke knihám si zase sedne,Elimele

Zpívá písně neveselé
Než si lehne do postele
Než si lehne do postele Elimele
O životě jakej bývá
Pro sebe si rebe zpívá
Ven se dívá jak se stmívá, Elimele

Az der rebe - der Elimeylekh - iz gevoren fucking freylekh
Hot geshikt fir zajne rapper di tsvey...

Když se rabi - onen Elimeilech - zatraceně rozveselil
Poslal si pro své dva rapery...
Jedna z největších klezmerových odrhovaček (zde máme na mysli originál). Nějakou dobu sloužila místo zvonku označujícího začátky a konce hodin na Lauderově gymnáziu. Původní text zní: Když se rabín Elimejlech / Velmi rozveselil (rozuměj opil) / Sundal si modlitební řemínky / Nasadil si brýle / A poslal pro své houslisty / Dva / A ti housloví houslisté / Houslově houslovali / Ó ano / A když se rabín Elimejlech / Ještě více rozveselil / Oslavoval Havdalu (svátek) / Se svým kostelníkem (synagogníkem) panem Naftolem / A poslal pro své bubeníky / Dva / A ti bubnoví bubeníci / Bubnově bubnovali / Ó ano / A když rabín se Elimejlech / Opravdu silně rozveselil / Sundal si kaftan (dlouhý černý kabát) / Nasadil si klobouk (pokrývka hlavy) / A poslal pro své cimbálisty / Dva / A ti cimbáloví cimbálisté / Cimbálově cimbálovali / Ó ano / A když se rabín Elimejlech / Fakt už dost rozveselil / Skončil bohoslužbu / Vroucí modlitbou / A poslal pro své muzikanty / Dva / A ti housloví bubeníci / Bubnově cimbálovali / Ó ano / A ti cimbáloví bubeníci...