Poslední klezmer: Spolu / 3G
Rabinska strasse / Baklažán
Skončit mám / Mi li yiten
Murka / Vajglík / Marek
Haleluja / Kol haolam kulo
Strom / Navždy budeš má
Nečekej

Klezmer všeho druhu: Klezmer John / Rybářská / Oj vej
Rybářská II / Jožka II / Klezmer blues / Klezmer je sám / Dortn
Městečko / Sousedi / Chasidská
Žulik / Rumunsko / Rabín je stár
Židům / Svatební pochod bratří F. / Dodi li

16 písní o lásce: Elimele
Brandvajn / Šmastafara / Oj
Zlodějská / Di mame / Buhušer
Moje milá / Odešla láska
Levicová / Nudle / Sedí Dove
Boty / Vrať se mi / Jožka
Bláznivý krejčí

Boty

Tradicionál / český text Martin Šmíd

Prodám boty prašivý
A koupím lístek do vsi tvý
A celej den u dveří tvých
Budu stát
Vždyť já jsem tvůj a ty jsi má
A on není lepší než jsem já
Tak neříkej že si ho máš
Dneska brát

Pak půjdu na věž nejvyšší
Jen ať to každej uslyší
Na celou ves na celej svět
Až budu řvát
Že já jsem tvůj a ty jsi má
A on není lepší než jsem já
Tak neříkej že si ho máš
Dneska brát
Až začne pochod svatební
Já půjdu za ním poslední
A abych dál nemusel žít
Budu si přát
Sice já jsem tvůj a ty jsi má
Ale on ti řekl dřív než já
Že chce tě mít že je to on
Kdo tě má rád
Tradiční široce hraná zamilované píseň. V originálním textu se zpívá: Prodám boty / A pojedu drožkou / Abych byl s tebou / Oj já bez tebe a ty beze mne / Jako klika bez dveří / Koťátko moje, ptáčku můj / Budu jezdit po nádražích / A prodávat cizincům šátky / Abych byl ... / Spát bez polštáře / Jíst bez talíře / Spát po nádražích / Mýt cizincům podlahy / Abych byl... Náš text na rozdíl od původního předvídá, jak vztah dopadne.