Poslední klezmer: Spolu / 3G
Rabinska strasse / Baklažán
Skončit mám / Mi li yiten
Murka / Vajglík / Marek
Haleluja / Kol haolam kulo
Strom / Navždy budeš má
Nečekej

Klezmer všeho druhu: Klezmer John / Rybářská / Oj vej
Rybářská II / Jožka II / Klezmer blues / Klezmer je sám / Dortn
Městečko / Sousedi / Chasidská
Žulik / Rumunsko / Rabín je stár
Židům / Svatební pochod bratří F. / Dodi li

16 písní o lásce: Elimele
Brandvajn / Šmastafara / Oj
Zlodějská / Di mame / Buhušer
Moje milá / Odešla láska
Levicová / Nudle / Sedí Dove
Boty / Vrať se mi / Jožka
Bláznivý krejčí

Mi li yiten

Tradicionál

מי לי יתן שתי אהבות כקדם
כך אתחזק בעצב הנעורים


מי לי יתן שתי אבוקות של זהר
כך אדלק כנוער האהבה


גלגל הזמן גולש
ואיש לאיש לוחש
0> תראה הזמן עבר
הזמן עבר

מי לי יתן שתי עלמות של חמד
שתי עלמות בחסד השקיעה


מי לי יתן חטא מחייך בבוקר
חטא מחייך באושר האהבה
Kdo mi vrátí
Mé dvě lásky?
Jen tak získám sílu ve smutku svého mládí

Kdo mi dá
Dvě pochodně
Které bych rozsvítil stejně, jako září mladá láska?

Kolo času se otáčí
A člověk člověku šeptá
Podívej, čas uplynul
Čas uplynul

Kdo mi dá
Dvě panny
Zářící v kráse západu Slunce?

Kdo mi vrátí
hřích ranního smíchu?
Hřích šťastného a zamilovaného smíchu?
Poznámka z jedné internetové diskuse o překladu textu: Ono to v hebrejštině taky moc smysl nedává...
(transliterace lyricstranslate.com)