Poslední klezmer: Spolu / 3G
Rabinska strasse / Baklažán
Skončit mám / Mi li yiten
Murka / Vajglík / Marek
Haleluja / Kol haolam kulo
Strom / Navždy budeš má
Nečekej

Klezmer všeho druhu: Klezmer John / Rybářská / Oj vej
Rybářská II / Jožka II / Klezmer blues / Klezmer je sám / Dortn
Městečko / Sousedi / Chasidská
Žulik / Rumunsko / Rabín je stár
Židům / Svatební pochod bratří F. / Dodi li

16 písní o lásce: Elimele
Brandvajn / Šmastafara / Oj
Zlodějská / Di mame / Buhušer
Moje milá / Odešla láska
Levicová / Nudle / Sedí Dove
Boty / Vrať se mi / Jožka
Bláznivý krejčí

Dodi li

Tradicionál

Dôdiy liy waániy lô
häroeh BaSHôshaNiym

yônätiy B'chag'wëy haŠela
B'šëter haMad'rëgäh
har'iyniy et-mar'ayikh'
hash'miyiyniy et-qôlëkh'
Kiy-qôlëkh' ärëv ûmar'ëykh' näweh
Můj milý je můj a já jsem jeho
On pase v liliích

Holubičko moje v rozsedlinách skály
V úkrytu nad strží
Dopřej mi zahlédnout tvou tvář
Dovol mi hlas tvůj slyšet
Jak lahodný je tvůj hlas
Jak půvabnou máš tvář

Píseň písní 2.16, 2.14. Transliterace převzata odsud, český text Bible, český ekumenický překlad.