25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Vrať se mi

Leonard Cohen (Lover lover lover) / překlad Martin Šmíd

Já říkal táto
Táto, jméno mý mi změň
To co mám pošpinila hanba
strach a zbabělost a zrada jiných jmen

A ty lásko lásko lásko...
má lásko, vrať se mi

On řek: ta klec je tvoje tělo
měla to bejt zkouška tvá
Můžeš se s ní bít jako se zbraní
anebo těšit srdce, jak se dá
Ale já chci začít znova
Znovu vstát a znovu jít
A chtěl bych tvář, která je poctivá
A taky bych chtěl duši klidnou mít

Já se neotočil zády, říkal
a neutek jsem, nejsem lhář
To tys postavil to monstrum
Byls to ty, kdo pošpinil mou tvář

A snad celá tahle píseň
vzejde čistá jako sníh
Snad z ní bude štít, co ubrání tě
proti zbraním nepřátelů tvých
Překlad Cohenovy Lover, Lover, Lover.