25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Levicová

Tradicionál / volný překlad Martin Šmíd

Spojme síly všichni bratři
Pějme písně jež se patří
Všichni bratři spojme síly
Dospějeme k svému cíli

A že náš cíl není malý
Dávno jsme si přísahali
Od Šumavy až po Tatry
Svobodu pro všechny bratry
Spojme síly všechny sestry
Dopřejme si život pestrý
Spojme síly všichni hoši
Dobroši i naši zloši
Překlad písničky z první desky Klezmatics. Za pozornost stojí přesné znění posledních dvou veršů třetí sloky původního textu, jejichž autory jsou sami Klezmatics: Un mir zaynen ale freylekh / Jonanson un Dove Hameylekh - Všichni jsme veselí / Jonatán a Král David, přičemž je v bookletu výslovně uvedeno, že freylekh zde neznamená veselý, ale homosexuální (gay). I proto na koncertech říkáme, že tento text v žádném případě nevyjadřuje naše politické přesvědčení.