25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Tif in veldele

Tradicionál


Tif in veldele štejt a bejmele
Un dí cvajgelech blien
Un baj mir, orim šnajderl
Tut maj harcele tsien

Ojfn bejmele vaxt a cvajgele
Un dí blatelech cviten
Un majn orim švach harcele
Cit cu majn ziser iten

Ojfn cvajgele štejt a fejgele
Un dos fejgele pištet
Un baj mir, orim šnajderl
Majn švach harcele trištet
Píseň pochycená z jakéhosi zpěvníku. Hluboko v lesíčku stojí stromeček / A na něm jsou větvičky / A co se týče mne, chudého ševčíka / Je tam i mé srdéčko / Na stromečku roste větvička / A na ní jsou kvítky / A moje chudé ševčíkovo srdéčko / Touží po mé drahé (?) / Na té větvičce sedí ptáček / A ten ptáček zpívá / A co se týče mne, chudého ševčíka / Mé slabé srdéčko puká. To se jim to rýmuje, když mají všechny zdrobněliny -ele.