25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Dodi li

Tradicionál

Dôdiy liy waániy lô
häroeh BaSHôshaNiym

yônätiy B'chag'wëy haŠela
B'šëter haMad'rëgäh
har'iyniy et-mar'ayikh'
hash'miyiyniy et-qôlëkh'
Kiy-qôlëkh' ärëv ûmar'ëykh' näweh
Můj milý je můj a já jsem jeho
On pase v liliích

Holubičko moje v rozsedlinách skály
V úkrytu nad strží
Dopřej mi zahlédnout tvou tvář
Dovol mi hlas tvůj slyšet
Jak lahodný je tvůj hlas
Jak půvabnou máš tvář

Píseň písní 2.16, 2.14. Transliterace převzata odsud, český text Bible, český ekumenický překlad.