25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Šmastafara

Klec / Martin Šmíd

Zastav se a chvíli stůj
Zavři krám a prodej dům
Vždyť město není domov tvůj
Tak vrať se ke svým kořenům

Zastav se a chvíli stůj
Zavři krám a prodej dům
Vždyť město není domov tvůj
Tak vrať se ke svým Cohenům
Autorská skladba ve stylu etno-klezmer-reggae. Aniž o tom autoři věděli, věnovali ji hledání identity v nehostinném postmoderním světě.