3G / Baklažán / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská / Židům
Žulik

Mi li yiten

Tradicionál

Mi li yiten
Shtei ahavot k'kedem
Kach etchazek be'etzev hane'urim

Mi li yiten
Shtei avukot shel zohar
Kach edlak k'no'ar ha'ahavah.

Galgal hazman golesh
Ve'ish le'ish lochesh
Tir'eh hazman avar
Hazman avar

Mi li yiten
Shtei alamot shel chemed
Shtei alamot bechesed hashki'ah

Mi li yiten
Chet mechayech baboker
Chet mechayech be'osher ha'ahavah
Kdo mi vrátí
Mé dvě lásky?
Jen tak získám sílu ve smutku svého mládí

Kdo mi dá
Dvě pochodně
Které bych rozsvítil stejně, jako září mladá láska?

Kolo času se otáčí
A člověk člověku šeptá
Podívej, čas uplynul
Čas uplynul

Kdo mi dá
Dvě panny
Zářící v kráse západu Slunce?

Kdo mi vrátí
hřích ranního smíchu?
Hřích šťastného a zamilovaného smíchu?
Poznámka z jedné internetové diskuse o překladu textu: Ono to v hebrejštině taky moc smysl nedává...
(transliterace lyricstranslate.com)