25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Elimele

Moshe Nadir (Der rebe Elimeylekh) / Czech lyrics Martin Šmíd

Az der rebe Elimeylekh iz gevoren zeyer frelekh
Iz gevoren zeyer frelekh Elimeylekh
Hot er oysgeton di tfiln un hot ongeton di briln
Un geshikt noch di klezmer di tsvey

Když se rabi Elimeilech (pomocí alkoholu) rozveselil
Odložil své modlitební řemínky, nasadil si brýle
A poslal pro své dva hudebníky

Starej rebe Elimele
Po ránu se cítí skvěle
Po ránu se cítí skvěle Elimele
Ráno mu to skvěle pálí
Zabalí se do svý šály
Myšlenkama někde v dáli, Elimele
Nad knihama Elimele
Sedí dopoledne celé
Čte si dopoledne celé Elimele
V poledne se od knih zvedne
Nají se a odpoledne
Ke knihám si zase sedne,Elimele

Zpívá písně neveselé
Než si lehne do postele
Než si lehne do postele Elimele
O životě jakej bývá
Pro sebe si rebe zpívá
Ven se dívá jak se stmívá, Elimele

Az der rebe - der Elimeylekh - iz gevoren fucking freylekh
Hot geshikt fir zajne rapper di tsvey...

Když se rabi - onen Elimeilech - zatraceně rozveselil
Poslal si pro své dva rapery...
One of the most hackneyed klezmer songs (here we're talking about the original). For some time, it had been used instead of a bell starting and ending lessons at the Lauder Schools. The original text goes as follows: When rabbi Elimeylekh / had a good time (i. e. got drunk) / He took off his tefillin / Put on his glasses / And sent for his violinists / Two of them / And those violin violinists / violined violently / Oh yes / And when rabbi Elimeylekh / had a really good time / He celebrated the Havdala / with his shammes Mr Naftol / And sent for his drummers / Two of them / And those drum drummers / drummed drummely / Oh yes / And when rabbi Elimeylekh / had a really, really good time / He took off his kaftan / Put on his hat / And sent for his dulcimer players / Two of them / And those dulcimer dulcimerists / dulcimered dulcimerily / Oh yes / And when rabbi Elimeylekh / had a really awesome time / He ended the worship / with a heartfelt prayer / And sent for his musicians / Two of them / And those violin drummers / drummed dulcimerily / Oh yes / And those dulcimer drummers...