25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Boty

Traditional / Czech lyrics Martin Šmíd

Prodám boty prašivý
A koupím lístek do vsi tvý
A celej den u dveří tvých
Budu stát
Vždyť já jsem tvůj a ty jsi má
A on není lepší než jsem já
Tak neříkej že si ho máš
Dneska brát

Pak půjdu na věž nejvyšší
Jen ať to každej uslyší
Na celou ves na celej svět
Až budu řvát
Že já jsem tvůj a ty jsi má
A on není lepší než jsem já
Tak neříkej že si ho máš
Dneska brát
Až začne pochod svatební
Já půjdu za ním poslední
A abych dál nemusel žít
Budu si přát
Sice já jsem tvůj a ty jsi má
Ale on ti řekl dřív než já
Že chce tě mít že je to on
Kdo tě má rád
A traditional, frequently played song about love. The original lyrics go as follows: I'll sell my shoes / And I'll go by cab / Oy - me without you and you without me / Like door handle without a door / My kitten, you sweet bird of mine / I'll traverse the stations / And I'll sell scarves to strangers / Just to be... / I'll sleep without a cushion / Eat without a plate / Sleep at stations / Just to be... Our lyrics, unlike the original, foresee how the relationship turns out.