25-ník / 3G / Baklažán
Balalajka / Bláznivý krejčí
Boty / Brandvajn / Buhušer
Di mame / Dodi li / Dortn
Elimele / Haleluja / Chasidská
Jožka / Jožka II / Klezmer blues
Klezmer je sám / Klezmer John / Kol haolam kulo / Levicová
Marek / Městečko / Mi li yiten
Moje milá / Murka
Navždy budeš má / Nečekej
Nudle / Odešla láska / Oj / Oj vej
Rabín je stár / Rabinska strasse
Rumunsko / Rybářská
Rybářská II / Sedí Dove
Skončit mám / Sousedi / Spolu
Strom / Svatební pochod bratří F. / Šmastafara / Šnirele perele
Tancuj / Teče voda
Tif in veldele / Vajglík
Vrať se mi / Zlodějská
Židům / Žulik

Bláznivý krejčí

Traditional (Schneider-zwiefacher) / Czech lyrics Martin Šmíd


Krejčí Šnajdr se zbláznil
Koupil krávu za sto zlatých
I když nemá veliký byt
Chce tu krávu v kuchyni mít

Kráva kráva Šnajdere
V tomhle městě nemá co žrát
V sobotu když chtěl bys mít klid
Budeš muset na trávu jít
Klezmatics, probably just as a curiosity, featured this on their first album, Shvaygn=Toyt. As a Yiddish song it is atypical, because its melody is derived from some Bavarian dance. The Czech lyrics, apart from the main protagonist, don't have much in common with the original (because we don't comprehend the lyrics).